Nasi darczyńcy

Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "BRAMA" składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, osobom prywatnym, instytucjom, wspomagających nasze dotychczasowe przedsięwzięcia. Bez Państwa pomocy nie moglibyśmy zrealizować ważnych dla naszego miasta i mieszkanców wydarzeń.
Dzięki Państwu mogliśmy wydać ciekawe publikacje dotyczące Siedlec oraz działajacych tu artystów. Dziękujemy za już, liczymy na dalszą życzliwość dla realizowanych przez nas działań.

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia wspomogły również osoby prywatne: Adam Krzeski, Bernard Nowakowski, Bogusław Mitura, D. W. Oknińcy.1%

W marcu 2005 roku Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie, każdy z podatników ma możliwość przekazania 1% swojego rocznego podatku na rzecz organizacji posiadającej taki status. Gorąco prosimy Państwa o skorzystanie z tej możliwości i zasilenie konta naszego Stowarzyszenia. Liczymy na wsparcie finansowe tych wszystkich, którym bliska jest nasza działalność na rzecz rozwoju kultury. Zapewniamy, że uzyskane środki zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych a opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

Nasze konto: Bank Spółdzielczy Siedlce 18 9194 0007 0024 2051 2000 0010