Działalność

2003

Największym przedsięwzięciem tego roku była organizacja wystawy prac Salvadora Dali ze zbiorów prywatnych Jakuba Lepa – grafika i kolekcjonera dzieł sztuki. Wystawę stanowił kompletny cykl 100 oryginalnych drzeworytów ilustrujących „Boską Komedię” Dante Alighieri wraz z księgami, w których zostały wydane. „Boska Komedia” wzbogacona dziełami S. Dali uznana została za jedno z najznakomitszych dzieł ilustratorskich tego artysty.

więcej »

2004

W 2004 roku Stowarzyszenie zorganizowało wystawę prac Marca Chagalla pt. „Ilustracje do Biblii i inne litografie”. Dzieła udostępnione zostały przez firmę Lep Art Consulting i osoby prywatne. Wystawie towarzyszył katalog, którego współwydawcą było Stowarzyszenie. W katalogu znalazły się teksty Siedlczan: ks. Romana Krawczyka – prof. zwycz. Akademii Podlaskiej i wiceprezesa Stowarzyszenia „Brama” - Ewy Talacha.

więcej »

2005

W 2005 roku Stowarzyszenie było organizatorem wystawy prac „Picasso, Matisse, Miró”. Wystawę stanowiło 98 prac najwybitniejszych grafików XX wieku. Ze wspaniałego dorobku Matissa i Miró pokazano kilkadziesiąt litografii; wiele z nich powstało jako ilustracje do książek. Z prac Picassa wybrano m.in. cykl ilustracji do opowiadania Prospera Merimee „Carmen”.

więcej »

2006

W 2006 roku Stowarzyszenie bylo organizatorem m.in. koncertu japońskiej pianistki Maki Inoue, uczennicy prof. Reginy Smendzianki, uczestniczki konkursu chopinowskiego.

więcej »

2007

W 2007 roku Stowarzyszenie było organizatorem m.in. wystawy Stanisława Baja „Portrety Siedlczan i ...”.
Stanisław Baj jest profesorem ASP w Warszawie, prorektorem tejże uczelni – znakomitym malarzem portrecistą i pejzażystą.

więcej »

2008

W 2008 roku Stowarzyszenie było organizatorem m.in. wystawy plakatów Mirosława Zdrodowskiego. Na wystawie znalazło się 60 prac artysty o tematyce kulturalnej, społecznej i politycznej.

więcej »

2009

Jak co roku, Stowarzyszenie nominowało twórców i mecenasów kultury do nagród za działalność w sferze kultury. I tak:
W dniu 30 marca 2009 roku nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce „Mecenas kultury i sportu” otrzymał Wiesław Zajączkowski, prezes firmy „Kovian”, wspierający wszystkie działania Stowarzyszenia od chwili jego powstania. Wiesław Zajączkowski jest członkiem Stowarzyszenia od 2004 roku.

więcej »

2010

W ramach 18 finału WOŚP na placu Sikorskiego odbył się zorganizowany przez MOK – show lodowy. Stowarzyszenie „Brama” Współfinansowało pokaz, podczas którego wyrzeźbiono w lodzie bramę Księżnej Ogińskiej.
*3 lutego – prezentacja spektaklu „W tancbudzie tango” w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Sala wypełniona była po brzegi. Publiczność owacjami na stojąco przyjęła to znakomite przedstawienie.

więcej »

2011

W 2011 roku Stowarzyszenie współorganizowało RECITAL 2011. Głównym celem Ogólno-polskich Spotkań Śpiewających Poezję jest promowanie i propa-gowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych oraz inspirowanie młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki.

więcej »